1401/04/26
شروع تفکر اولیه طراحی پروژه
آغاز خلق یک پروژه در دفتر ، با ارائه کانسپت معماری خواهد بود . این ایده اولیه در عین توجه به هنر معماری ، می بایستی مطابق با قواعد و قوانین کلیه مراجع و همچنین کلیه مسائل اجرائی مهندسی باشد . مرحله دوم تکمیل طرح اولیه و ارائه آن به کازفرما و جلب نظر ایشان می باشد . مسلماً در این مسیر رفت و برگشتهای زیادی برای تأیید پروژه خواهیم داشت . در ادامه میبایستی پس از هماهنگی با تیم های دیگر مهندسی ، نقشه ها را به تأیید مراجع مربوطه برسانیم .
1401/04/26
فاز اول معماری پروژه
به موازات مسیر مذکور ، طراحی فاز اول معماری در جهت خلق فضاهای خارجی و داخلی آغاز میشود . این بخش ، مهمترین قسمت از وظایف یک دفتر معماری است . در این مرحله سعی میکنیم همه فضاها را با یک روح مشترک طراحی کنیم . طرح هر قسمت پروژه، بطور مجزا با اتودهای دستی شروع شده و پس از چندین بار بازنگری شدن ، در فضای سه بعدی ساخته و مورد بررسی قرار میگیرد . این پروسه تا زمانی که طرحها بطور کامل تیم معماری را ارضاء نکند ، ادامه خواهد داشت
1401/04/26
آغاز بررسی های فاز دوم معماری
مارا در شبکه های اجتماعی دنبال کنید
با ما در ارتباط باشید
تلفن تماس: