Become a part of our team

   Link for portfolio or
   Add file

   پروژه حیات کامرانیه
   Project Information :

   تاریخ اجرا : 1400

   محل اجرا : کامرانیه

   مساحت (m²) : 12000.0

   کارفرما : اقایان کاردانپور

   توضیحات

   تعداد طبقات: 12

   تعداد طبقات مسکونی: 7

   تعداد واحدهای مسکونی: 19
   مساحت واحدها: 200/300/400 مترمربع

   توضیحات


   توضیحات


   توضیحات


   فاز اولیه معماری

   در ادامه کلیه نقشه ها اعم از پلان ها ، احجام ، معماری داخلی و مسائل فنی پروژه دقیقتر طراحی شده و در نهایت ارائه کار در قالب نقشه های راندو شده و تصاویر سه بعدی تمام فضاها ( البته با تطبیق و قابلیت اجرای فنی ) انجام میگردد .

   فاز دوم معماری

   گروه معماری ما مدعی است که توان ارائه کلیه نقشه های دقیق و فنی پروژه را در ارتباط با هر انچه طراحی کرده ایم را دارا میباشد .

   تطبیق ارتباط تمامی مسائل فنی در حیطه مکانیک ، سازه و برق با موضوعات طراحی معماری را به نحوی انجام میدهیم که هیچ ابهامی برای مجری پروژه باقی نمی ماند .

   فاز سوم معماری

   ما در طول زمان ساخت پروژه ، از اول تا روز پایان ، همراه و راهنمای کارفرما و مجری هستیم و کلیه مسائل طراحی و فنی ساختمان را با حضور عوامل حرفه ای در محل کارگاه حل میکنیم.

   پروسه طراحی

   خلق یک اثر ماندگار معماری

   در بدو شروع پروژه با توجه به اطلاعات اولیه ، موقعیت زمین ، قوانین سازمانهای مربوطه ، خواسته های کارفرما و ایده های معمارانه ، پلان ها در ترکیب با حجم معماری طراحی میگردد .

   این بخش پس از طی چندین مرحله رفت و برگشت در تطبیق و طراحی حجم پلان ها به نتیجه ای به نام کانسپت اولیه معماری میرسد .