فاز اول معماری پروژه
 
 

به موازات مسیر مذکور ، طراحی فاز اول معماری در جهت خلق فضاهای خارجی و داخلی آغاز میشود . این بخش ،

مهمترین قسمت از وظایف یک دفتر معماری است . در این مرحله سعی میکنیم همه فضاها را با یک روح مشترک

طراحی کنیم .

طرح هر قسمت پروژه، بطور مجزا با اتودهای دستی شروع شده و پس از چندین بار بازنگری شدن ، در فضای سه بعدی

ساخته و مورد بررسی قرار میگیرد . این پروسه تا زمانی که طرحها بطور کامل تیم معماری را ارضاء نکند ، ادامه خواهد

داشت

در ادامه کلیه نقشه ها اعم از پلان ها ، احجام ، معماری داخلی و مسائل فنی پروژه دقیقتر طراحی شده و در نهایت ارائه کار در قالب نقشه های راندو شده و تصاویر سه بعدی تمام فضاها ( البته با تطبیق و قابلیت اجرای فنی ) انجام میگردد .

فاز دوم معماری

گروه معماری ما مدعی است که توان ارائه کلیه نقشه های دقیق و فنی پروژه را در ارتباط با هر انچه طراحی کرده ایم را دارا میباشد .

تطبیق ارتباط تمامی مسائل فنی در حیطه مکانیک ، سازه و برق با موضوعات طراحی معماری را به نحوی انجام میدهیم که هیچ ابهامی برای مجری پروژه باقی نمی ماند .

فاز سوم معماری

ما در طول زمان ساخت پروژه ، از اول تا روز پایان ، همراه و راهنمای کارفرما و مجری هستیم و کلیه مسائل طراحی و فنی ساختمان را با حضور عوامل حرفه ای در محل کارگاه حل میکنیم.

مارا در شبکه های احتماعی دنبال کنید
با ما در ارتباط باشید
تلفن تماس: